Warunki gwarancji King Tony

Narzędzia ręczne King Tony objęte są pełną gwarancją wymiany z tytułu wad materiałowych lub produkcyjnych. Gwarancja ważna jest pod warunkiem używania narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzegania instrukcji i wskazówek, odpowiedniej konserwacji oraz nie dotyczy normalnego zużycia podczas eksploatacji. Gwarancja niniejsza nie jest ograniczona w czasie. Gwarancja nie obejmuje produktów przerobionych lub samodzielnie naprawionych.

Narzędzia pneumatyczne, hydrauliczne, elektronarzędzia, latarki, prostowniki, ładowarki, urządzenia pomiarowe, podnośniki, pojemniki mające kontakt z płynami eksploatacyjnymi i pozostałe urządzenia z grupy "Urządzenia warsztatowe KT" oraz klucze dynamometryczne King Tony objęte są 12 miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu. Gwarancja ważna jest pod warunkiem używania narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzegania instrukcji i wskazówek w niej zawartych oraz odpowiedniej konserwacji. Przy reklamacji wymagane jest przedstawienie przez ostatecznego nabywcę kserokopii dokumentu zakupu potwierdzającego okres gwarancyjny. W przypadku niespełnienia powyższego warunku naprawa będzie odpłatna. Gwarancja nie obejmuje produktów przerobionych lub samodzielnie naprawionych.

Akumulatory w latarkach oraz innych urządzeniach przez nie zasilanych objęte są 6-miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje produktów przerobionych lub samodzielnie naprawionych.

Gwarancją nie są objęte:

a) mechanizmy zapadkowe oraz kwadraty napędzające zastosowane w grzechotkach i kluczach dynamometrycznych,

b) bity, końcówki do wkrętaków i wkrętarek, końcówki (bity) osadzone w nasadkach oraz klucze typu "L" i "T" ( torx, resi torx, imbus itp.),

d) narzędzia, które noszą znamiona nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania oraz narzędzia uszkodzone mechanicznie lub uszkodzone po przez działania wysokiej temperatury lub chemikaliów,

e) redukcje udarowe: 4863P, 4873P, 6864P, 6874P, 8866P, 9868P,

f) części ulegające zużyciu w trakcie normalnej eksploatacji (np. ostrza szczypiec tnących, przecinaków, noży; wykrętaki do uszkodzonych śrub; adaptery w zestawach do zarabiania przewodów itp.)

Informujemy, iż zgodnie z deklaracją producenta firmy King Tony nasadki udarowe serii 3053 oraz 3055 ze względu na swoją specyfikę i związane z tym ograniczenia technologiczne należy używać z uwzględnieniem maksymalnych momentów obrotowych. Producent deklaruje wytrzymałość poszczególnych nasadek zgodnie z poniższą tabelą:

Informujemy, iż zgodnie z deklaracją producenta firmy King Tony nasadki udarowe serii 4015, 4055, 4065, 4075, 4053, 4063, 1740 ze względu na swoją specyfikę i związane z tym ograniczenia technologiczne należy używać z uwzględnieniem maksymalnych momentów obrotowych. Producent deklaruje wytrzymałość poszczególnych nasadek zgodnie z poniższą tabelą: 

Należy zwrócić szczególną uwagę na moc używanych narzędzi udarowych i w razie konieczności zredukować ich siłę zgodnie z powyższą tabelą. Narzędzie nie noszące śladów wad materiałowych lub produkcyjnych z tytułu których objęte są gwarancją nieograniczoną w czasie, a wykazujące uszkodzenia wynikłe z przeciążenia nie podlegają wymianie lub naprawie z tytułu ww. gwarancji (użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem, nieprzestrzeganie wskazań producenta).

Urządzenia warsztatowe w tym pneumatyczne i hydrauliczne, latarki oraz narzędzia z grupy "UW" (numery katalogowe zaczynające się od „HC” i „HJ”) objęte są 12 miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu. Przy reklamacji wymagane jest przedstawienie przez ostatecznego nabywcę kserokopii dokumentu zakupu potwierdzającego okres gwarancyjny. W przypadku niespełnienia powyższego warunku naprawa będzie odpłatna. Ładowarki i akumulatory zasilające urządzenia z grupy „UW” objęte są 6-miesięczna gwarancją. Gwarancja ważna jest pod warunkiem używania narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzegania instrukcji i wskazówek, odpowiedniej konserwacji oraz nie dotyczy normalnego zużycia podczas eksploatacji. Gwarancja nie obejmuje produktów przerobionych lub samodzielnie naprawionych.

Kupujący będący konsumentem może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi, na zasadach szczegółowo określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca rękojmia jest wyłączona.

Informujemy, że współpracujemy z firmą spedycyjną Fedex.

W związku z powyższym przesyłki wysyłane na nasz koszt prosimy nadawać tylko tą spedycją.

Nasz nr klienta: 1131731

Paczki przesyłane inną firmą na nasz koszt nie będą przez nas odbierane.

DRUK ZGŁOSZENIA REKLMACJI - POBIERZ

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

W ramach deklarowanej gwarancji zapewniamy pełen serwis gwarancyjny naszych produktów. Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie i w zależności od okoliczności reklamowany produkt może zostać naprawiony lub wymieniony na nowy. W przypadku usterek wynikających ze zużycia elementów eksploatacyjnych niepodlegających gwarancji zapewniamy w miarę możliwości odpłatną naprawę przywracającą pełną sprawność narzędzi.

Zapewniamy również odpłatny serwis pogwarancyjny produktów marki King Tony. W szczególności zwracamy uwagę na serwis naszych narzędzi pneumatycznych i kluczy dynamometrycznych, które wymagają okresowego serwisowania w celu zachowania odpowiednich parametrów i wydłużenia ich żywotności.

W przypadku chęci skorzystania z usług serwisu pogwarancyjnego prosimy o kontakt z działem serwisu pod nr telefonu 798 469 553 lub mailowo serwis@kingtony.com.pl (preferowany kontakt telefoniczny - umożliwi nam to szybkie załatwienie sprawy). W przypadku wysyłki narzędzia do naszego serwisu prosimy załączyć krótki opis usterki oraz dane kontaktowe,

Zapewniamy pełne wsparcie techniczne i zachęcamy do kontaktu z naszym serwisem:
telefon: 798 469 553
e-mail: serwis@kingtony.com.pl